Biome platobné možnosti

Tvorba a kontrola obsahu

Snažíme sa zabezpečiť, aby všetok uverejnený obsah na stránkach biome.sk,  bol čo najlepšej kvality, zakladal sa na overených a pravdivých informáciách a slúžil k čo najlepšiemu úžitku čitateľov. Z tohoto dôvodu spolupracujeme s odborníkmi, ktorí náš obsah tvoria a revidujú. Odborný tím je zložený z dlhoročných špecialistov z vedy aj praxe v oblastí krásy a zdravia. Snažíme sa poskytovať dôveryhodné a objektívne informácie založené na odborných skúsenostiach a výskumoch.

Adriana Botosova PharmDr - odborný poradca biome.sk
PharmDr. Adriana Botošová

Zdravý životný štýl a kozmetika

Autor obsahu, odborný poradca
Doktorka farmácie so 12 ročnou praxou v lekárni. Titul Mgr. získaný na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr na rovnakej fakulte získaný doktorát z klinickej farmakológie s titulom PharmDr. Pracovala ako farmaceut v lekárňach v Rakúsku a na Slovensku. Má skúsenosti s odbornými radami pre návštevníkov lekárne. Medzi jej obľúbené témy patrí zdravý životný štýl a kozmetika.
Dr. E. Hanh Le

Všeobecné zdravie

Odborný dohľad LinkedIn
Doktorka E. Hanh Le vedie tím pre oblasť zdravotníckych informácií v spoločnosti Healthline. Má dlhoročné skúsenosti s klinickými a zdravotníckymi technológiami. Pomáha vytvárať vysoko kvalitný a zároveň pútavý obsah.
Po viacerých rokoch praxe doktorka Le prešla z klinického lekárstva do zdravotníckej oblasti, kde vytvára odborný obsah týkajúci sa rôznych ochorení a liečby.
Odborne zastrešuje viaceré texty, ktoré sú prebraté z portálu Healthline.

Neaktívni autori

Dr. Peter Černý