Biome platobné možnosti

Trioxidil - Štúdie účinnosti proti padaniu vlasov

Vplyv Trioxidilu na syntézu proteínov ECM u fibroblastov in vitro

Vplyv zložiek Trioxidilu a ich aktivačný potenciál na syntézu kolagénu typu III alebo laminínu u fibroblastov bol vyhodnocovaný porovnávaním fluorescenčnej intenzity buniek inkubovaných s prísadami alebo bez prísad obsiahnutých v Trioxidile.

Výsledok: Získané výsledky preukázali signifikantný nárast syntézy extracelulárnej matrice (kolagénu typu III a laminínu) proteínov vo fibroblastoch ošetrených zložkami obsiahnutými v Trioxidile.

Záver: Zložky Trioxidilu stimulujú dermálnu papilu proteínov extracelulárnej matrice, čím majú priamy vplyv na veľkosť vlasového folikulu a na lepšie ukotvenie vlasu.

Vplyv Trioxidilu na syntézu kolagénu typu VII vo vzorkách ľudského kožného tkaniva ex vivo

Tento biologický model používa explantáty normálnej ľudskej kože. Metabolizmus pokožky je experimentálne znížený aplikovaním kortikoidov. Tým sa modifikuje metabolizmus kože na metabolizmus pozorovaný pri prirodzenom starnutí. Tiež bolo zaznamenané, že kortikoidy znižujú rast buniek vlasových papíl (fibroblastov). Schopnosť opravy dermo-epidermálnych spojení obsahujúcich zložky Trioxidilu bola vyhodnotená pomocou analýzy imunohistologického sfarbenia proteínov kolagénu typu VII.

Výsledok: Mikroskopické pozorovanie normálnej neošetrenej kože preukázalo silné označenie kolagénu VII pozdĺž dermo-epidermálneho spojenia (obrázok A). Toto označenie bolo kvantifikované podľa skóre uvedeného v evaluačnej tabuľke a zodpovedá skóre 3.

Bol jasne pozorovaný dramatický pokles sfarbenia kolagénu typu VII po aplikácii dermokortikoidov na kožu (obrázok B). Semikvantifikácia tohto označenia predstavuje pokles o 70% u kolagénu typu VII (skóre 0,9), čo dokazuje silné pozmenenie správnych väzieb v dermo-epidermálnom spojení.

Aplikácia zložiek Trioxidilu na kožu (obrázok C), na ktorú boli aplikované dermokortikoidy, obnovuje normálne množstvá kolagénu VII v dermo-epidermálnom spojení (DES), pretože skóre zrátané po označení je rovnaké ako skóre pozorované na neošetrovanej koži (skóre 3) (obrázok A).

Záver: Zložky Trioxidilu stimulujú dermálnu papilu proteínov extracelulárnej matrice, čím majú priamy vplyv na veľkosť vlasového folikulu a na lepšie ukotvenie vlasu.

Vplyv Trioxidilu na ľudské vlasové folikuly ex vivo

Percentuálny rast bol hodnotený po 8 dňoch ošetrovania folikulov zložkami Trioxidilu v porovnaní s neošetrovanými folikulami.

Výsledok: V experimentálnych podmienkach bola pozorovaná výrazná stimulácia rastu vlasov o 35% v porovnaní s neošetrovanými folikulami.

Záver: Zložky Trioxidilu stimulujú rast vlasov.

Vplyv Trioxidilu na ľudské vlasové folikuly ex vivo – porovnávacia štúdia

Percentuálny rast a aktivita bola vyhodnocovaná po 7 dňoch ošetrovania folikulov zložkami Trioxidilu a Minoxidilu v porovnaní s neošetrovanými folikulami.

Výsledok: Bola pozorovaná výrazná stimulácia rastu vlasov v experimentálnych podmienkach. Aktivita je lepšia so zložkami Trioxidilu a preukázala 47% rast, čo je viac ako rast dosiahnutý pomocou Minoxidilu.

Záver: Zložky Trioxidilu stimulujú rast vlasov v porovnaní s referenčným produktom na rast vlasov, Minoxidilom, oveľa výraznejšie.

Vplyv Trioxidilu na aktivitu 5-alfa reduktázy in vitro

V experimente bola meraná kapacita zložiek Trioxidilu pri modulovaní aktivity oboch typov 5-alfa reduktázy (typ I a typ II) u intaktných buniek. Výsledky sú vyjadrené percentuálne. Hodnotila sa inhibícia aktivity 5-alfa reduktázy pri 100 mikrometrovej koncentrácii zložiek Trioxidilu alebo ECGC.

Výsledok: Výsledky ukazujú, že aktivita 5-alfa reduktázy (typu I a II) sa výrazne znížila, ak boli prítomné zložky Trioxidilu na 100 mikrometroch. Inhibícia pozorovaná pri Trioxidile je vyššia, než účinok pozorovaný pri ECGC, ktorý bol pri vyhodnocovaní aktivity inhibítorov 5-alfa reduktázy použitý ako referenčný.

Záver: Zložky Trioxidilu znižujú aktivitu 5-alfa reduktázy a tým znižujú premenu testosterónu na DHT.

Klinická štúdia – padanie vlasov a 5% Trioxidil

Cieľom tejto klinickej štúdie bolo vyhodnotiť účinnosť zložiek Trioxidilu in vivo ako aktívnych prísad proti padaniu vlasov, prevenciu padania vlasov a podporu rastu vlasov za bežných podmienok používania. Hodnotená bola aj prijateľnosť produktu v rámci bežného používania.

Účinnosť bola hodnotená objektívne, na meranie bol používaný digitálny trichogram TrichoScanTM. Meraní sa zúčastnila skupina 15 dobrovoľníkov používajúca Trioxidil. Porovnávacia placebo skupina mala rovnako 15 členov. Každý z dobrovoľných účastníkov testov ešte hodnotil prijateľnosť produktu na dennej báze.

Všetci testovaní dobrovoľníci mali diagnostikovanú androgénnu alopéciu, kritériá pre výber do skupín pre klinickú štúdiu boli nasledovné: 200 vlasov a menej pri meraniach digitálnym trichogramom; menej ako 70% vlasov v anagénovej fáze.

Softvér v rámci TrichoScanTM kvantifikoval počet vlasov v testovanej oblasti, aj podiel vlasov vo fáze anagénu a telogénu. Softvér bol kalibrovaný na rast 0,3 mm vlasu za deň v rámci anagénovej fázy a žiaden rast vlasu v rámci telogénovej fázy. Každý zo zúčastnených dobrovoľníkov podstúpil dve merania – jedno na začiatku a jedno na konci testov.

Výsledok: Určenie pomeru vlasov v anagéne a telogéne. Pomer anagén/telogén znamená porovnanie počtu vlasových folikulov vo fáze anagénu a fáze telogénu. Tým sa určilo percento aktívnych vlasových folikulov. Grafické vyjadrenie znázorňuje priemery meraní na začiatku a konci testov pre placebo skupinu aj pre skupinu ošetrovanú Trioxidilom.

Trioxidil štatisticky navýšil pomer anagén/telogén – čo znamená nárast počtu vlasov v rastovej fáze a zníženie počtu vlasov v oddychovej fáze. V prípade skupiny ošetrovanej Trioxidilom išlo o nárast o 46%, v prípade skupiny ošetrovanej placebom o pokles o 33%.

Záver: Zloženie Trioxidilu zvyšuje pomer anagén/telogén o 46% v porovnaní s 33% znížením u placebo skupiny. Tým sa potvrdzuje účinnosť Trioxidilu pri stimulácii rastu vlasov a zmiernení padania vlasov.

Súvisiace produkty

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
Akcia -5%
25,00 € 23,75 €
Kondicionér proti padaniu vlasov pre mužov Foligain (2% trioxidil)
Kondicionér Foligain (2% trioxidil) pre mužov | Proti vypadávaniu vlasov | Posilňujúci | Podpora rastu vlasov | Proti rednutiu vlasov
star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
Akcia -5%
24,00 € 22,80 €
Kondicionér proti padaniu vlasov pre ženy Foligain (2% trioxidil)
Kondicionér Foligain (2% trioxidil) pre ženy | Proti vypadávaniu vlasov | Posilňujúci | Podpora rastu vlasov | Proti rednutiu vlasov
star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
Akcia -5%
24,00 € 22,80 €
Šampón proti padaniu vlasov pre mužov Foligain (2% trioxidil)
Šampón Foligain (2% trioxidil) pre mužov | Proti vypadávaniu vlasov | Posilňujúci | Podpora rastu vlasov | Proti rednutiu vlasov
star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
7 hodnotení
Akcia -5%
24,00 € 22,80 €
Šampón Foligain pre ženy 236ml.
Šampón Foligain (2% trioxidil) pre ženy | Proti vypadávaniu vlasov | Posilňujúci | Podpora rastu vlasov | Proti rednutiu vlasov

Súvisiace čítanie z knižnice